Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

За проекта

Проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.

Общата цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Специфичните цели на проекта са:
1) Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос;
2) Подкрепа за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос;
3) Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос - по-близо до туристите;
4) Промотиране на културното и природното наследство на трансграничния регион;
5) Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион
 
Дейности:
Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Интегрирана методология eTOURIST за културни и природни обекти и за традиционна кулинария и вино
Работен пакет 4: Разработване на пакет eTOURIST
Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос
Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар
 
Очаквани резултати
Работен пакет 1
- 6 партньорски срещи
- подготовка на доклади за напредък
Работен пакет 2
- 2 пресконференции
- 1 Заключителна конференция
- 1000 информационни брошури
- лого на проекта
- 2 информационни табели
- 2 банера
- Каталог
- видео за културното и природното наследство на трансграничния регион
- 30 публикации в медиите и представяне на проекта в социалните медии
 Работен пакет 3
- 1 проучване на обекти на природното и културно наследство в трансграничния регион Хасково - Еврос и идентифициране на важни за региона обекти, с оглед валоризиране за туристически цели
- 1 проучване на традиционната кулинария и традиционните вина в регион Хасково-Еврос
- 1 интегрирана методология eTOURIST за българските и гръцките обекти
Работен пакет 4
- разработен пакет eTOURIST, който включва: софтуерно приложение за интелигентни устройства за предоставяне на иновативен достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST); интерактивен дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково-Еврос"; дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион; дигитализирани традиционна кулинария и традиционни вина
Работен пакет 5
- 3 обучения за валоризация на традиционна кулинария и вино
- 2 трансгранични фестивала представящи традиционната кулинария и традиционното вино
Работен пакет 6
- промотиране на eTOURIST на международния туристически пазар
 
Проектни бенефициенти:
- Водещ бенефициент: Регионално сдружение на общините "Марица"
- Бенефициент 2: ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА (DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA)
- Бенефициент 3: Етнографски музей на Тракия - Агелики Гианакиду (Ethnological Museum of Thrace - Aggeliki Giannakidou)
- Бенефициент 4: ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ (ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP)
 
Период на изпълнение: 09/10/2017 - 08/10/2019

КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА:  

Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен в ежедневието на стотици милиони души. Той обхваща не само тяхното свободно движение, но е и важна форма за оползотворяване на свободното време и основно средство за осъществяване на връзки. Това обедини партньорите в създаването и изпълнението на настоящия проект.
Чрез дейностите си Проектът цели да се увеличи привлекателността на регионалния туризъм чрез разработване на решения за е-туризъм, използващи съвременни информационни технологии, като:
- разработване на приложение за мобилни устройства - eTOURIST, което предоставя на туристите подробна информация за културните, природните обекти, кулинарията и виното на целевия трансграничен регион;
- разработване на интерактивен дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково - Еврос", който представя обекти на природно и културно наследство, кулинарни изкушения и вино от регионите на Хасково и Еврос по иновативен и атрактивен начин.
Вярваме, че регионът Марица - Еврос ще бъде представен в глобалната мрежа по един нереализиран досега начин, впечатляваща и интригуващ, в една друга светлина – респектиращ.

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаУчастие на eTOURIST на туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020
Участие на eTOURIST на туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020

В периода 13-15 февруари партньорите по проект eTOURIST взеха участие в туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020, където представиха ...

17.02.2020 Прочети
5-а работна среща по проект с акроним “eTOURIST”
5-а работна среща по проект с акроним “eTOURIST”

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното ...

13.05.2019 Прочети

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното ...

11.02.2019 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST„Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

Основната цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС