Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Общи условия

I. Общи разпоредби
Интернет сайтът www.maritza-evros.eu  и мобилното приложение eTOURIST :: Interreg Greece-Bulgaria наричани за краткост ("Сайт") и ("Приложение") са създадени в рамките на проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Регионално Сдружение на Общините „Марица“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта и мобилното приложение за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и Регионално Сдружение на Общините „Марица“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата/мобилното приложение, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта и приложението по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта и приложението, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели.
 
II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта и приложението.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
СДРУЖЕНИЕТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ:  Регионално сдружение на общините „Марица“, ЕИК 126073800, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 4
 
III. Поверителност
Във връзка с използването на услугите на сайта и приложението ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за ползване, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Регионално Сдружение на Общините „Марица“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на УО на Програмата за сътрудничество INTERREG Гърция-България 2014-2020, Техническия Секретариат на Програмата, Националния орган и упълномощени от него лица и/или органи и др.,  с цел отчитане на резултатите от изпълнението на проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020., изготвяне на вътрешни статистики и др. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
 
IV. Ограничаване на отговорността
РСО „Марица“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. РСО „Марица“ полага усилия да осигури безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 
V. Промени
РСО „Марица“ запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политика на ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаУчастие на eTOURIST на туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020
Участие на eTOURIST на туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020

В периода 13-15 февруари партньорите по проект eTOURIST взеха участие в туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020, където представиха ...

17.02.2020 Прочети
5-а работна среща по проект с акроним “eTOURIST”
5-а работна среща по проект с акроним “eTOURIST”

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното ...

13.05.2019 Прочети

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното ...

11.02.2019 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST„Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

Основната цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС