Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Новини

Втора работна среща по Проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „Еtourist“, договор за БФП № В2.6С.07/09.10.2017

На 17.05.2018 г. в Бизнес Инкубатор, Клокотница в България се проведе втората работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Домакин на срещата бе Водещият бенефициент по проекта – РСО „Марица“.
На срещата присъстваха 8 участници – 6 представители на четиримата партньори от България и Гърция и 2 представители на Съвместния Секретариат на Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, както следва:
-        Райна Йовчева – представител на Водещия бенефициент РСО „Марица“;
-        Анна Пеева -  представител на Водещия бенефициент РСО „Марица“;
-        Ивайло Добрев - представител на Водещия бенефициент РСО „Марица“;
-        Талия Врачиологлу - представител на Бенефициент 2 ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА;
- Мансудис Евангелос, Мениджър проект и представител на бенефициент 3 на Етнографски музей на Тракия;
-        Джордж Бекиаридис, представител на бенефициент 4 ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ;
-        Емилия Дончева, Служител по проекта в Съвместния Секретариат на Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”;
-        Женя Динкова, Служител по проекта в Съвместния Секретариат на Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”.
 
В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:
- Напредък на проекта по работни пакети и конкретни дейности. Изпълнение на тръжните процедури – контрактувани дейности, предстоящи процедури и срокове. Необходимост от промени в бюджета и взимане на решения за конкретни промени;
- Финансиране и изплащане на средствата по проекта;
- Приключване на стартиращите дейности и актуализация на плана за процедурите;
- Определяне на дата за следващата среща;
- Преглед на графика на дейностите.

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС