Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Новини

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА по ПРОЕКТ „ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ“, С АКРОНИМ „еTOURIST“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.6С.07/09.10.2017

На 2.10.2018 г. в Александруполис в Гърция се проведе третата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Домакин на срещата бе Бенефициент 3 по проекта – Етнографски музей на Тракия.
На срещата присъстваха 6 представители на четиримата партньори от България и Гърция, както следва:
-        Райна Йовчева – представител на Водещия бенефициент РСО „Марица“;
-        Анна Пеева -  представител на Водещия бенефициент РСО „Марица“;
-        Талия Врачиологлу - представител на Бенефициент 2 ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА;
-        Мансудис Евангелос, Мениджър проект и представител на Бенефициент 3 на Етнографски музей на Тракия;
-        Ангелики Гианакиду, Председател на Етнографски музей на Тракия (бенефициент 3);
-        Джордж Бекиаридис, представител на Бенефициент 4 ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ.
 
В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:
- Напредък на проекта по работни пакети и конкретни дейности. Изпълнение на тръжните процедури – контрактувани дейности, предстоящи процедури и срокове. Необходимост от промени в бюджета и взимане на решения за конкретни промени;
- Финансиране и изплащане на средствата по проекта;
- Приключване на стартиращите дейности и актуализация на плана за процедурите;
- Определяне на дата за следващата среща;
- Преглед на графика на дейностите.

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС