Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

За проекта

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020


Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.

Бюджет
Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е 130 262 835,00 евро. Общото финансиране се състои от 110 723 409,75 евро (85%) финансиране от ЕФРР и 19 539 425,25 евро (15%) национален принос.

Допустима област
Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен район за планиране и Югозападен район за планиране (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.
За програмния период 2014-2020 областта за трансгранично сътрудничество Гърция-България е идентична с тази в настоящата програма за европейско териториално сътрудничество. Тя се простира на 40 202 кв. км. площ и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата област се простира върху цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (на изток) и с Бивша югославска република Македония (на запад), като и двете държави се стремят към присъединяване в ЕС. Тя е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположена между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС и транспортните оси TEN. Селищната структура на зоната се характеризира с наличието на 10 средно големи градове (над 50 000 жители), които акумулират 38,2% от общото население, и 25 малки градове (между 10 000-50 000 жители).
Въпреки че разпределените средства в областта са сравнително малко, в исторически аспект в допустимата област се наблюдава дълго сътрудничество, което започва с Инициатива на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетните оси са:
ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион
ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
ПО 5: Техническа помощ
Проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.

Общата цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Специфичните цели на проекта са:
1) Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос;
2) Подкрепа за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос;
3) Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос - по-близо до туристите;
4) Промотиране на културното и природното наследство на трансграничния регион;
5) Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион

Дейности:
Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Интегрирана методология eTOURIST за културни и природни обекти и за традиционна кулинария и вино
Работен пакет 4: Разработване на пакет eTOURIST
Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос
Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар

Очаквани резултати
Работен пакет 1
- 6 партньорски срещи
- подготовка на доклади за напредък
Работен пакет 2
- 2 пресконференции
- 1 Заключителна конференция
- 1000 информационни брошури
- лого на проекта
- 2 информационни табели
- 2 банера
- Каталог
- видео за културното и природното наследство на трансграничния регион
- 30 публикации в медиите и представяне на проекта в социалните медии
 Работен пакет 3
- 1 проучване на обекти на природното и културно наследство в трансграничния регион Хасково - Еврос и идентифициране на важни за региона обекти, с оглед валоризиране за туристически цели
- 1 проучване на традиционната кулинария и традиционните вина в регион Хасково-Еврос
- 1 интегрирана методология eTOURIST за българските и гръцките обекти
Работен пакет 4
- разработен пакет eTOURIST, който включва: софтуерно приложение за интелигентни устройства за предоставяне на иновативен достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST); интерактивен дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково-Еврос"; дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион; дигитализирани традиционна кулинария и традиционни вина
Работен пакет 5
- 3 обучения за валоризация на традиционна кулинария и вино
- 2 трансгранични фестивала представящи традиционната кулинария и традиционното вино
Работен пакет 6
- промотиране на eTOURIST на международния туристически пазар

Проектни бенефициенти: 
- Водещ бенефициент: Регионално сдружение на общините "Марица"
Основана през 1997г., РСО „Марица” цели да се превърне в център за иновации и развитие на региона чрез обединяване на усилията и потенциала на всички ключови фигури на местно и регионално ниво.
Седалище:
6300 Хасково, ул."Цар Освободител" 4
Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница
E-mail: maritza@maritza.info
Тел.: +359 38 66 5021
Факс: +359 38 66 4869
www.maritza.info

- Бенефициент 2: ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА (DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA)
Основана през 1991 г., Димосинетеристики Еврос СА е организация, представляваща и подпомагаща органите на местната власт, държавната власт и колективни структури на селските райони, вкл. и производители в префектура Еврос.
Адрес: Пробатонас 68003 Гърция
E-mail: dimossin@dimossin.gr
Тел.: +302554020090/91
Факс: +30 2554041800
www.dimossin.gr 

- Бенефициент 3: Етнографски музей на Тракия - Агелики Гианакиду (Ethnological Museum of Thrace - Aggeliki Giannakidou)
Етнологичният музей на Тракия е нестопанска организация, която е основана през 2002 г., с цел запазване на историческата памет на Тракия, както и изучаване и представяне на културата на Тракия пред останалия свят. Музеят се намира в Александруполис в каменна неокласическа сграда, построена през 1899 г.
Адрес: 14 Май 63, 68100, Александруполи
E-mail: info@emthrace.org
Тел: 25510 36663
https://emthrace.org/ 

- Бенефициент 4: ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ (ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP)
Партньорство на активните граждани е организация с нестопанска цел с богат опит в проектирането и подкрепата на програми, отговарящи на съвременните социални нужди и защитава и помага на уязвимите групи на национално и европейско ниво.
Адрес: Месогион 392, Агиа Параскеви 15342
E-mail: Acc.greece@gmail.com
Тел.: 2130351914

http://www.activecitizens.eu

Период на изпълнение: 09/10/2017 - 30/09/2020
 
КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА:

ИКТ ИНСТРУМЕНТИ:
ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ:
ПРОЕКТЪТ В МЕДИИТЕ:
ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ:
ПРОУЧВАНИЯ:
ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ:
ФЕСТИВАЛИ И ИЗЛОЖЕНИЯ:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаОбучение по проект eTOURIST в Гърция
Обучение по проект eTOURIST в Гърция

06.07.2020 Прочети
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК

10.04.2020 Прочети
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19

Dear Members of the Interreg Community, True to our institutional responsibility, the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes fully supports Greek efforts to slow down the spread of the virus Covid-19. From ...

03.04.2020 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС